רעב רוחני


רעב רוחני

את מרגישה את הבור הזה בנפש - פונה לאוכל

את מרגישה חוסר משמעות בחיים - פונה לאוכל

את מרגישה חוסר כיוון - פונה לאוכל

האם זה עוזר?

בזמן האכילה ואולי קצת לפני ואחרי, זה אכן עוזר

אבל מה קורה אחר כך? האם את באמת  מלאה רוחנית? מרגישה משמעות? יודעת את הכיוון שלך בחיים?

אם את מאמינה שיש לך ייעוד, תפקיד ומשימה בחיים האלה, אם את מכירה בכך שאין צרופי מקרים

התכתבות עם דמויות היא כלי שעוזר לך לפגוש את הדמות הזאת בתוכך, שיודעת מה הייעוד שלך, שיכולה לשתף אותך, להדריך אותך ולכוון אותך לחיים מלאי משמעות.

כאן ועכשיו. יש רק צורך בזמן, דף ועט.

יש לך זמן?

יש אפשרות שלא יהיה לך זמן?

הנה הנחיות לכלי התכתבות עם דמויות