רעב נפשי


רעב נפשי

את עייפה - פונה לאוכל

את כועסת - פונה לאוכל

את בודדה - פונה לאוכל

האם זה עוזר?

בזמן האכילה ואולי קצת לפני ואחרי, זה אכן עוזר

אבל מה קורה אחר כך? האם את באמת פחות עייפה? פחות כועסת? פחות רעבה?

התכתבות עם דמויות היא כלי שעוזר לך לזהות את הרגש

 לעבוד איתו, לקבל אותו, לשחרר אותו, לגייס אותו לטובתך

כאן ועכשיו. יש רק צורך בזמן, דף ועט.

יש לך זמן?

יש אפשרות שלא יהיה לך זמן?

הנה הנחיות לכלי של התכתבות עם דמויות