מחירון


ליווי אישי במיילים

450/חודש
  • התכתבות במיילים
  • במשך חודש שלם
  • את קובעת מתי

פגישה אישית בקליניקה

350/שעה
  • עבודת עומק
  • ביחד איתי
  • לתוצאות משמעותיות